Wednesday, 24 December 2014

Wednesday, 24 December 2014 17:03
tin_liva: (Strazh businki ;))

gaišus un sirdssiltus svētkus. arī pārējās gada it kā parastās dienās.
светлого, теплого, сердечного праздника. и в другие, якобы обычные, дни года
Page generated Wednesday, 26 July 2017 10:37
Powered by Dreamwidth Studios