Wednesday, 24 December 2014 17:03
tin_liva: (Strazh businki ;))
[personal profile] tin_liva

gaišus un sirdssiltus svētkus. arī pārējās gada it kā parastās dienās.
светлого, теплого, сердечного праздника. и в другие, якобы обычные, дни года
Page generated Monday, 25 September 2017 09:48
Powered by Dreamwidth Studios